Документи

Документи по проекта

 

 

Публикации

 

Полезни документи

Конституция на Република България

Закон за администрацията
Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация  -
Етичен кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община -

Правилник за организацията и дейността на Столичния общинския съвет


Вътрешни правила за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет


Вътрешни правила за работата на постоянната Комисия за граждански права, молби и жалби към Столичния общински съвет

 

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Експерти