НОВИНИ

За проекта

Консорциумът от партньори, включващ Фондация РискМонитор, Асоциация за развитие на София и MEPCO (Чехия), изпълнява проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, съфинансиран от ГД Вътрешни работи, програма „Превенция и борба с организираната престъпност” на Европейската комисия. Проектът е с продължителност две години, с начало май 2013 г.

Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

 

Проектът се фокусира върху насърчаването на нерепресивни мерки в превенцията и борбата с корупцията в общинската администрация. За целта ще бъде изработен и етичен кодекс, както и индикатори за оценка на работата на общинските звена и служителите в превенцията на корупционно поведение.

В рамките на проекта ще бъдат проведени кръгли маси с представители на бизнеса, администрацията, НПО, журналисти, граждани, за обсъждане на силните и слабите страни в управлението на общината и превенцията на корупционни сделки, както и обучения за общински служители, които да повишат тяхната експертиза и капацитет при прозрачното изпълнение на техните задължения. Планирано е и посещение на общински служители в община Прага, за обмяна на опит и добри практики.

На сайта на проекта ще ви информираме периодично за предстоящи дейности и събития.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти