НОВИНИ

ЕВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ д-р Диана Ковачева

             Корупцията е явление, съпътствало развитието на държавността през вековете. Проследяването на процесите на търсене на механизми за противодействие на разпространение и негативно й въздействие, в такъв дълъг период от време, е интересна задача, но надхвърля обхвата на една статия. Ето защо ще огранича настоящото изследване само до процеси от нашето съвремие и по-конкретно тези, които са се развивали в рамките на междуправителствени организации след средата на 20 век. Правя това уточнение с ясното съзнание, че източници, каквито са Кодексът на Хамурапи, законите на Ману, и дори (в по-ново време) Наполеоновият кодекс, са интересни свидетелства за това, че корупцията съществува от дълбока древност, а проучването им може да допринесе за по-голяма задълбоченост при изследването на същността на корупционните деяния.
         Днес антикорупционната реторика е навлязла широко в публичното говорене и корупцията често е разглеждана като проблем на съвременния политически живот. Изследователите на тази проблематика, обаче, са наясно, че ограничаването на масовото й разпространение, е проблем най-напред на правото, а след това на политиката.
     Неефективният законодателен подход, съчетан с неефективни институции за разследване и наказване на извършителите на корупционни престъпления, разрушава демокрацията и правовата държава, унищожава конкуренцията и пречи на икономическото развитие.
        В поредица от статии си поставям за цел да проследя развитието на процеса на противодействие на корупцията през призмата на дейността на международните организации, които са се ангажирали с тази проблематика. Настоящата статия е посветена на правните актове за противодействие на корупцията в Европейския съюз.

Цялата статия на д-р Диана Ковачева може да бъде прочетена ТУК.

Новини

  • 1
  • 2
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)      

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба срещу престъпността” на Европейския...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА за нуждите на Общинска администрация – Софияизготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” (“Non-repressive Model to Reduce Corruption at Municipal Level” – NORMCORM) HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/), изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕРСО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността”...

Read more

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/)ще се проведе на 25 март 2015 г. /сряда/, от 09.30 до 16.30 часа в Зала „Арена” на хотел „Арена ди Сердика” (ул. „Будапеща” 2). Целта...

Read more

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността” на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи”, се...

Read more

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти