НОВИНИ

КАК ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ

КАК ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ
д-р Ралица Илкова

       Корупционните правонарушения най-често са в изгода на всяка от страните по корупционната сделка и в ущърб на всички останали: те лишават останалите граждани от равни правни възможности и достъп до обществени ресурси; затормозяват работата на ведомството, в което е намерила проявление корупционната практика; подкопават принципите на демокрацията, пазарната икономика и свободната стопанска инициатива; уронват престижа на професията, заемана от участващите в корупционната сделка.
      Поради това е особено важно да влязат в действие всички възможни механизми за превенция на корупционните правонарушения, а когато те не са се явили достатъчен контрамотив срещу извършване на нарушението или не са били достатъчно ефективни, за да създадат пречки пред осъществяване на нарушението – и механизмите за противодействие на нарушенията и санкциониране на нарушителите.
      Един от най-ефективните механизми за ограничаване на корупцията във всички сфери на дейност, в това число и в сферите на държавно управление и местно самоуправление, е подаването на сигнали, както от граждани, външни на звеното, в което е извършено нарушението, така и от служители в съответната администрация/структура; както от лица, които са пострадали от нарушението, така и от такива, които са свидетели или до които е достигнала информация за извършено или предстоящо да се извърши нарушение.
    С оглед улесняването на гражданите и служителите да упражнят сигналната си функция срещу корупционните нарушения, по-долу ще бъдат разгледани реда и условията за подаване на сигнали за различните видове корупционни правонарушения.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

Новини

  • 1
  • 2
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)      

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба срещу престъпността” на Европейския...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА за нуждите на Общинска администрация – Софияизготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” (“Non-repressive Model to Reduce Corruption at Municipal Level” – NORMCORM) HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/), изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕРСО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността”...

Read more

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/)ще се проведе на 25 март 2015 г. /сряда/, от 09.30 до 16.30 часа в Зала „Арена” на хотел „Арена ди Сердика” (ул. „Будапеща” 2). Целта...

Read more

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността” на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи”, се...

Read more

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти