НОВИНИ

Проектобюджет 2015 г. беше внесен за разглеждане в СОС след приключила процедура по неговото гражданско обсъждане

За да приеме формата на граждански бюджет, Столична община ежегодно организира срещи с гражданите за обсъждане на годишния бюджет на Общината за съответната година. Както е установената практика досега, ръководството на Столична община покани столичната общественост на 28.11.2014 година /петък/ от 10 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V /Зала № 5/ за публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2015 година. Становищата и предложенията по проекта за бюджет за 2015 година трябваше да се представят в деловодството на Столична община до 25.11.2014 г. включително.

След успешно приключилата процедура по гражданското обсъждане на проекта за бюджет 2015 на Столична община в края на миналата година, на 26 януари кметът на Столична община Йорданка Фандъкова го внесе за разглеждане в Столичния общински съвет проекта. Предложеният бюджет в размер на 1.49 млрд.лв. бележи ръст от 27.8 млн. лв. спрямо предходната година. Съгласно закона Общинския съвет следва да разгледа и приеме бюджета в срок от 15 работни дни.

В проекта на бюджета за 2015 г. на обща стойност 1.49 млрд. лв. са включени:
    725.1 млн. лв., капиталови разходи
    Текущи разходи:
   - 308.9 млн.лв. делегирани държавни дейности
   - 26.4 млн. лв. дофинансиране на държавни дейности от общината
   - 433.7 млн. лв. за дейности общинска отговорност

За капиталови разходи на Столична община за 2015 г. са предвидени средства в размер на 725.1 млн. лв. От тях 391.4 млн. лв. се очакват да постъпят по проекти финансирани от оперативните програми на ЕС.
            С Инвестиционната програма и през 2015 г. Столична община финансира развитието и модернизацията на инфраструктурата на града:
   - Продължава с изпълнението на програмата за цялостно реновиране на основни улици и булеварди и изграждане на нова инфраструктура, която да облекчава движението в града. Предвидените средства са в размер на 100,7 млн. лв.
     -  Продължава изграждането на метрото. Ще приключи разширението на втори метродиаметър до Летище „София“ и до ж.к. Младост 4- Бизнес парк и ще стартира изграждането на новия метродиаметър на метрото. Предвидените средства са в размер на 128,0 млн. лв.
   - Инвестиции в нов градски транспорт - закупуване на нови автобуси (80 съчленени и 110 единични) и 5 нови трамвая. Предвидените средства са в размер на 127,4млн. лв.
    - Инвестиции в нови детски градини и училища за по-добри условия за качествено образование. Планира се да бъдат изградени нови и разширения на съществуващи общо 17 сгради. Предвидените средства са в размер на 18,9 млн. лв.
    -  Доизграждане на завода за отпадъците на София. Предвидените средства са в размер на 158,6 млн. лв.
   - Поетапно реновиране на паркове и градини. Предвижда се ремонт осъшестваването на проект „Борисова градина“-II етап, възстановяване на главен вход на Северен парк в район Надежда и като и ремонт и възстановяване на околното пространство на НДК. Предвидените средства са в размер на 12,4 млн. лв.

Проектът на обсъдения с граждани бюджет на Столична община за 2015 г. можете да видите тук: http://www.sofia.bg/pictss/buidjet2015/Proektobudzhet_2015.pdf.

Новини

  • 1
  • 2
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)      

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба срещу престъпността” на Европейския...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА за нуждите на Общинска администрация – Софияизготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” (“Non-repressive Model to Reduce Corruption at Municipal Level” – NORMCORM) HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822

Read more

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/), изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕРСО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността”...

Read more

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Прессъобщение: Заключителна конференция по проект NORMCORM

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM (http://normcorm.bg/)ще се проведе на 25 март 2015 г. /сряда/, от 09.30 до 16.30 часа в Зала „Арена” на хотел „Арена ди Сердика” (ул. „Будапеща” 2). Целта...

Read more

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността” на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи”, се...

Read more

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти