НОВИНИ

Вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” ще се проведе в Боровец

На 27-29 ноември 2014 г. ще се проведе вторият семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, с участието на 30 представители на Столична община. В рамките на семинара „Стратегическо управление и антикорупционни мерки на местно ниво”, лектори от партньорската организация МЕПКО, Чехия, ще запознаят участниците с антикорупционната стратегия в страната, с методиката за мониторинг на корупционните рискове, както и с казуси от чешки градове.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти