НОВИНИ

Как чешките общини се справят с корупцията?

От 29 до 31 октомври 2014 г. петима представители на Столична община участваха в работно посещение в Чехия, организирано по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. Общинските представители имаха възможност да се запознаят с опита на чешките си колеги в прилаганите мерки за борба с корупцията на общинско ниво.

Участниците  се запознаха с работата на чешката публична администрация и различните нива на риск от корупционни практики и поведение. Законът за обществените поръчки, считан за един от най-важните инструменти за намаляване на риска от корупция, беше дискутиран с представители на Министерството на регионалното развитие, отговорно за управлението на процеса в Чехия. Представени бяха примери и добри практики от град Либерец в Северна Бохемия. Либерец е един от малкото градове в Чехия, който има приета антикорупционна стратегия и натрупан ценен опит в нейното изпълнение. Българските участници се запознаха и с дейността и опита на Асоциацията на градовете и общините в Чехия за борба с корупцията на местно ниво и участието им в приемане на законодателни мерки, свързани с работата на общинските служители.

Какво още беше включено в програмата за обмен на опит? Особено внимание бе обърнато на индикаторите за измерване на риска от корупция, системите за мониторинг и антикорупционните мерки при разработване на общински бюджети.  За да добият по-широк поглед върху това как в Чехия се борят срещу корупцията, участниците бяха запознати с антикорупционната стратегия на чешкото правителство, както и с дейността на неправителствените организации в тази област.

Обменът на опит бе организиран от MEPКO, Международен консултативен център за общините - Прага, в партньорство с фондация РискМонитор и Асоциация за развитие на София, с финансовата подкрепа на програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейския съюз (Главна дирекция „Вътрешни работи“).

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти