НОВИНИ

Вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” се проведе в Боровец

На 27-29 ноември 2014 г. беше проведен вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, с участието на 30 представители на Столична община. Семинарът „Стратегическо управление и антикорупционни мерки на местно ниво” беше открит от представители на РискМонитор и Асоциация за развитие на София, след което лекторите Давид Копиц и Милан Пучек от партньорската организация МЕПКО, Чехия, представиха на участниците текущото състояние по отношение на корупцията в обществения живот на Чешката република.

На следващия ден двамата лектори запознаха участниците с начините за стратегическо управление на местно ниво и бюджетиране с широко участие, които са предпоставка за открита и прозрачна община. Те разгледаха и казуси от Чехия – антикорупционната стратегия на град Либерец и на Прага, и представиха методиката за мониторинг на корупционните рискове чрез набор от ключови индикатори. След проведена дискусия за практическата приложимост на индикаторите в българските условия, така че да бъдат от полза за Столична община, участниците бяха разделени на групи и разработиха модели за оценка на корупционния риск по отношение на дейности с високи нива на корупционен риск като тръжни процедури или бюджетиране.

В последния ден на семинара беше представено и обсъдено с участниците проектопредложение за стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община.

Семинарът е част от обучителната програма по проекта и е финансиран с подкрепа на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз (Генерална дирекция "Вътрешни работи").

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти