НОВИНИ

КАК ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ

КАК ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ
д-р Ралица Илкова

       Корупционните правонарушения най-често са в изгода на всяка от страните по корупционната сделка и в ущърб на всички останали: те лишават останалите граждани от равни правни възможности и достъп до обществени ресурси; затормозяват работата на ведомството, в което е намерила проявление корупционната практика; подкопават принципите на демокрацията, пазарната икономика и свободната стопанска инициатива; уронват престижа на професията, заемана от участващите в корупционната сделка.
      Поради това е особено важно да влязат в действие всички възможни механизми за превенция на корупционните правонарушения, а когато те не са се явили достатъчен контрамотив срещу извършване на нарушението или не са били достатъчно ефективни, за да създадат пречки пред осъществяване на нарушението – и механизмите за противодействие на нарушенията и санкциониране на нарушителите.
      Един от най-ефективните механизми за ограничаване на корупцията във всички сфери на дейност, в това число и в сферите на държавно управление и местно самоуправление, е подаването на сигнали, както от граждани, външни на звеното, в което е извършено нарушението, така и от служители в съответната администрация/структура; както от лица, които са пострадали от нарушението, така и от такива, които са свидетели или до които е достигнала информация за извършено или предстоящо да се извърши нарушение.
    С оглед улесняването на гражданите и служителите да упражнят сигналната си функция срещу корупционните нарушения, по-долу ще бъдат разгледани реда и условията за подаване на сигнали за различните видове корупционни правонарушения.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти