НОВИНИ

Проектобюджет 2015 г. беше внесен за разглеждане в СОС след приключила процедура по неговото гражданско обсъждане

За да приеме формата на граждански бюджет, Столична община ежегодно организира срещи с гражданите за обсъждане на годишния бюджет на Общината за съответната година. Както е установената практика досега, ръководството на Столична община покани столичната общественост на 28.11.2014 година /петък/ от 10 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V /Зала № 5/ за публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2015 година. Становищата и предложенията по проекта за бюджет за 2015 година трябваше да се представят в деловодството на Столична община до 25.11.2014 г. включително.

След успешно приключилата процедура по гражданското обсъждане на проекта за бюджет 2015 на Столична община в края на миналата година, на 26 януари кметът на Столична община Йорданка Фандъкова го внесе за разглеждане в Столичния общински съвет проекта. Предложеният бюджет в размер на 1.49 млрд.лв. бележи ръст от 27.8 млн. лв. спрямо предходната година. Съгласно закона Общинския съвет следва да разгледа и приеме бюджета в срок от 15 работни дни.

В проекта на бюджета за 2015 г. на обща стойност 1.49 млрд. лв. са включени:
    725.1 млн. лв., капиталови разходи
    Текущи разходи:
   - 308.9 млн.лв. делегирани държавни дейности
   - 26.4 млн. лв. дофинансиране на държавни дейности от общината
   - 433.7 млн. лв. за дейности общинска отговорност

За капиталови разходи на Столична община за 2015 г. са предвидени средства в размер на 725.1 млн. лв. От тях 391.4 млн. лв. се очакват да постъпят по проекти финансирани от оперативните програми на ЕС.
            С Инвестиционната програма и през 2015 г. Столична община финансира развитието и модернизацията на инфраструктурата на града:
   - Продължава с изпълнението на програмата за цялостно реновиране на основни улици и булеварди и изграждане на нова инфраструктура, която да облекчава движението в града. Предвидените средства са в размер на 100,7 млн. лв.
     -  Продължава изграждането на метрото. Ще приключи разширението на втори метродиаметър до Летище „София“ и до ж.к. Младост 4- Бизнес парк и ще стартира изграждането на новия метродиаметър на метрото. Предвидените средства са в размер на 128,0 млн. лв.
   - Инвестиции в нов градски транспорт - закупуване на нови автобуси (80 съчленени и 110 единични) и 5 нови трамвая. Предвидените средства са в размер на 127,4млн. лв.
    - Инвестиции в нови детски градини и училища за по-добри условия за качествено образование. Планира се да бъдат изградени нови и разширения на съществуващи общо 17 сгради. Предвидените средства са в размер на 18,9 млн. лв.
    -  Доизграждане на завода за отпадъците на София. Предвидените средства са в размер на 158,6 млн. лв.
   - Поетапно реновиране на паркове и градини. Предвижда се ремонт осъшестваването на проект „Борисова градина“-II етап, възстановяване на главен вход на Северен парк в район Надежда и като и ремонт и възстановяване на околното пространство на НДК. Предвидените средства са в размер на 12,4 млн. лв.

Проектът на обсъдения с граждани бюджет на Столична община за 2015 г. можете да видите тук: http://www.sofia.bg/pictss/buidjet2015/Proektobudzhet_2015.pdf.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти