НОВИНИ

Проект за антикорупционна стратегия ще бъде обсъден в Столична община

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво"NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕРСО, с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", ще се проведе на 23.02.2015 г. в Столична община, с участието на общински съветници и експерти, омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации.

Целта на кръглата маса е да обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година) със заинтересовани страни от Община, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти