НОВИНИ

Проведе се първата кръгла маса с общински съветници по проект НОРМКОРМ

На 15 и 16 април членовете на Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби и на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет обсъдиха с екипа на проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” възможностите за сътрудничество при изпълнението на проекта.

Екипът запозна общинските съветници с проекта, неговите дейности, с проведеното социологическо проучване, изготвения „Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община” и с пакета от индикатори и методология за мониторинг.

Беше отчетено, че предложените индикатори на корупционния риск са от голямо значение за ефективните мерки за борба с корупцията. Тяхното използване представлява важно умение за стратегическо управление, за оценка на корупционния риск и повишаването на вътрешния организационен капацитет на Столична община.

По време на обсъждането общинските съветници дадоха идеи за приложимостта на индикаторите в съответните области на общинските дейности и услуги, както и за формата на предстоящите обучения по проекта.

Беше изразено желанието на двете страни да се установи постоянен процес на комуникация и срещи за обмен на идеи и въвличане на широк кръг от общински  съветници и служители от администрацията в дейностите по изпълнението на проекта и създаването на устойчив модел за мониторинг на корупционния риск в Столична община.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти